Gold Standard

Ce este Gold Standard?

Acesta a fost proiectat pentru a se asigura că aceste credite de carbon nu sunt doar reale și verificabile, dar chiar contribuie considerabil la dezvoltarea durabilă. Procesul de certificare GS solicita implicarea unica a părților interesate locale și a organizațiilor non-guvernamentale (ONG-uri) pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului. Obiectivul de certificare GS este sa adauge o etichetă în ceea ce privește angajamentul față de dezvoltarea durabilă, pentru creditele de carbon existente și noi, generate de proiecte de reducere de gaze cu efect de seră (GES) dezvoltate pentru piețele de carbon voluntare.

În practică, dezvoltatorii de proiecte folosesc o metodologie CDM sau o metodologie GS și, în plus, pregătesc un "Gold Standard Passport." Acesta conține informații suplimentare pentru a demonstra că proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă printr-o implicare net pozitiva asupra economiei, mediului si bunăstarii sociale a populației locale care găzduiește proiectul.

Înființată în 2003 de către Fondul Mondial pentru Natură (WWF), GS este standardul de certificare aprobat de mai mult de 80 de ONG-uri la nivel mondial.GS este reglementată de către Fundația Gold Standard, care constă intr-un secretariat de 30 de persoane cu sediul în 10 țări diferite și susținuta de către un consiliu, un Comitet consultativ tehnic (TAC), susținători ai ONG-urilor, o listă de experți din industrie și auditori acreditati din cadrul Organizației Națiunilor Unite Convenția privind schimbările climatice (UNFCCC).

Cine poate folosi certificarea GS?

Certificare GS este aplicabila oricărei organizații - indiferent de mărimea ei sau de localizarea geografică - care doreste sa demonstreze angajamentul lor de conformitate la respectare in ceea ce priveste compensarile voluntare de carbon. Orice inițiative luate în domeniul energiei regenerabile, eficiența energetică, gestionarea deșeurilor și utilizarea terenurilor și pădurilor pot fi certificate în conformitate cu GS pentru a se asigura că toate acestea demonstrează reduceri reale și permanente ale emisiilor de GES și aduc beneficii de dezvoltare durabilă în comunitățile locale, care sunt măsurate, raportate și verificate. Pentru a fi eligibil pentru certificare GS, proiectele trebuie:

• Sa detina una sau mai multe măsuri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice, gestionarii deșeurilor și utilizarii terenurilor și pădurilor

• sa adere la cele mai stricte standarde;

• Sa aiba un impact pozitiv asupra economiei, sănătății, bunăstarii și mediului comunitatii locale care găzduiește proiectul

Dezvoltatorilor proiectului li se solicita sa contracteze o terta parte acreditata UNFCCC pentru a valida și verifica proiectul și documentația aferentă, folosind instrumentele și criteriile GS.

Beneficii

• Nivel ridicat de recunoaștere datorită prezenței setului de criterii riguroase și transparente de certificare.

• vazute si recunoscute la nivel international ca punct de referinta pentru calitate și rigoare pe piețele de carbon.

• sprijină angajamentul dumneavoastră față de reducerea emisiilor, precum și dezvoltarea durabilă.

• etichetarea GS crește valoarea financiară a creditelor de carbon ca urmare a cererii de la cumpărători de cel mai inalt nivel.

Servicii LRQA

.

Validare - evaluarea și asigurarea documentației de proiectare a proiectului în raport cu cerințele GS, permițându-vă să înregistrați proiectul in registrul GS.

Verificare - asigurarea că organizația dumneavoastră a raportat date și informații cu privire la emisiile de GES și ca parametrii de dezvoltare durabilă sunt corecti și sistemul de gestionare a datelor asigură infrastructura pentru colectarea și analiza datelor și a informațiilor.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să intrați pe  http://www.cdmgoldstandard.org