Aplicarea marcajului CE

Lloyd’s Register Romania ofera certificari conform cerintelor Directivelor Europene:

  • CPR – Regulament privind produsele destinate constructiilor (305/2011/EU);
  • PED – Directiva privind vasele sub presiune (97/23/EC);
  • TPED – Directiva privind vasele sub presiune transportabile (2010/35/EU), inclusiv ADR/RID;
  • SPVD – Directiva privind vasele sub presiune simple (2009/105/EC);
  • ATEX  - Directiva europeana privind atmosferele explozive (94/9/EC).