Carbon Development Mechanism (CDM)

Ce este CDM?

 

Verificarea CDM reprezinta revizuirea periodică și post determinarea reducerilor gazelor cu efect de seră monitorizate(GES), care au avut loc ca urmare a unei activități înregistrate de proiect CDM. O verificare de succes stabilește și certifică valoarea creditelor de reducere a emisiilor economisite. Certificarea este asigurarea scrisă că o activitate de proiect a realizat reducerea emisiilor, prin verificare. Consiliul Executiv al CDM (CDM EB), emite apoi aceste credite.

Ce poate face validarea și verificarea CDM pentru tine?

  • Va stabili integritatea documentului pentru proiectul de design, planul de monitorizare și toate ipotezele de sprijin, etc (de validare)
  • Va stabili integritatea sistemului dumneavoastra și a proceselor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor proiectului și a datelor de reducere a emisiilor (verificare).
  • Oferă o confirmare UNFCCC-ului , a conformitatii dvs cu deciziile CDM, procedurile și metodologiile.
  • Vă oferă raportul nostru de validare, ce vă permite să înregistrati proiectul și certificatul nostru, avand posibilitatea să primiți reduceri de emisii certificate (CER).

Cine poate fi validat si verificat?

Companiile din țările industrializate care doresc să investească în proiecte de reducere a emisiilor de GES eligibile si eficiente din punct de vedere al costului, în dezvoltarea tarilor de a-si compensa propriile lor angajamente de reducere sau excesul comercial CER.

Cum poate ajuta LRQA?

Oferim validarea documentației proiectului în raport cu cerințele CDM, permițându-vă să va înregistrați proiectul.

Verificările periodice confirmă că operațiunile dvs de proiect sunt instalate / implementate conform planului, că sistemele de monitorizare sunt la locul lor, pe deplin funcționale și sunt conforme cu cele descrise în procesul de monitorizare și planul de raportare, și este de așteptat ca reducerea emisiilor verificabile sa fie generate. O verificare periodică va stabili dacă datele de reducere a emisiilor GES sunt "libere" de la denaturări și că documentele justificative sunt suficiente sa sprijine aceste date raportate. De asemenea, certifica faptul ca ati realizat reduceri de emisii GES în calitate de verificat, lăsând problema CDM EB catre CERs, unde puteti tranzactiona atunci. Se vor face aranjamentele flexibile cu toate părțile implicate pentru a se asigura ca documentele de design de proiect și alte documente-cheie sunt validate în mod independent și ca reducerile de emisii reale sunt verificate în raport cu cerințele schemei.