Auditor Intern ISO/TS 16949 & Core Tools

Instrumente, Tehnici, Metode si Practici in Industria Auto

Curs Auditor Intern ISO/TS 16949 & Core Tools - Instrumente, Tehnici, Metode si Practici in Industria Auto

Nota:
Acest curs cuprinde doua module ‘Auditor Intern ISO/TS 16949’ si ‘Core Tool’ ce pot fi parcurse si independent.

Structura curs:

MODULUL I – Auditor Intern ISO/TS 16949

Continut:
•  Concepte privind  sistemul de management al calitatii pentru industria auto:
- elementele definitorii ale ISO/TS 16949
- modelul abordarii bazate pe proces a unui sistem de management
- cerintele ISO/TS 16949 pentru auditurile interne; cerinte din noul ISO 19011
•  Planificarea programului de audit
•  Auditor intern:
- activitatile auditorului si responsabilitati
- caracteristicile auditorului
- codul de comportament
•  Pregatirea auditului
- obiectivele auditului, criterii si scop
- planificarea a cine, ce si unde pentru audit
- pregatirea listelor de verificare pentru audit
•  Efectuarea auditului
- abordarea LRQA in 6 etape 
•  Raportarea auditului
- evaluarea  constatarilor
- scrierea raportului si prezentarea constatarilor
•  Activitati post-audit
- actiuni corective
- urmarirea auditurilor
- analiza efectuata de management 

MODULUL II

1. APQP & CP
Planificarea Avansata a Calitatii Produsului si Planul de Control

Continut:
1. Legatura cu standardul de referinta, ISO/TS 16949:2009 & CSRs
2. Definire si planificare
3. Procesul de proiectare si dezvoltare de produs
4. Proces de proiectare si dezvoltare a procesului de realizare
5. Validarea produsului si a procesului
6. Evaluare si actiuni corective
7. Metodologia intocmirii planului de control
8. Aplicatii, studii de caz, discutii tematice

2. PFMEA & DFMEA
Analiza Modurilor de Defectare si a Efectelor lor (inclusiv pentru  scule / masini / echipamente / instalatii)

Continut:
1. Generalitati, legatura cu standardul de referinta, ISO/TS 16949:2009 & CSRs
2. Metodologia DFMEA – Analiza modurilor de defectare si a efectelor lor in procesul de proiectare
3. Metodologia PFMEA – Analiza modurilor de defectare si a efectelor lor in procesul de realizare a produsului;
4. Metodologia FMEA – Analiza modurilor de defectare si a efectelor lor in procesul de realizare a sculelor / masinilor si plan de rezerva;
5. Aplicatii de DFMEA si PFMEA, studii de caz, discutii la tema, dezvoltarea si imbunatatirea fluxului de productie

3. MSA
Analiza Sistemelor de Masurare

Continut:
1. Surse de variatie a masuratorilor, eroare sistematica, repetabilitate, reproductibilitate, stabilitate, linearitate, precizie, G R&R , sensibilitate, consistenta, incertitudine
2. Metoda „Medie si amplitudine” de analiza a sistemelor de masurare
3. Metoda scurta de stabilire a capabilitatii mijloacelor de masurare
4. Analiza sistemelor de control (a calibrelor) prin metoda scurta
5. Evaluarea stabilitatii, incertitudinii de masurare,liniaritatii, preciziei (bias) ale echipamentului de masurare
6. Modalitati generice de studiere a sistemelor complexe de masurare nerepetabila
7. Corelarea indicelui G R&R cu indicele de capabilitate cp al procesului
8. Aspecte generale privind managementul activitatilor de analiza a sistemelor de masurare
9. Aplicatii practice & Soft practic de lucru in acest proces de capabilitate al EMM-urilor pentru proces/produs

4. SPC
Controlul Statistic al Proceselor

Continut:
1. Notiuni generale: variabilitate, pozitie, cauze comune si cauze speciale de variatie
2. Notiuni generale: fise de control si modul de alegere al tipului de fisa folosit
3. Fise de control prin variabile: fisa pentru medie si amplitudine, fisa pentru medie si abatere standard, fisa pentru mediana si amplitudine, fisa pentru valori individuale si amplitudine mobila
4. Coeficienti de performanta si de capabilitate. Indicele Taguchi de capabilitate al proceselor
5. Fise de control prin atribute: fisa pentru proportia de produse neconforme, fisa pentru numarul de produse neconforme, fisa pentru numarul de neconformitati, fisa pentru numarul de neconformitati per unitate produsa;
6. Aplicatie practica & Soft de lucru ptr echipa de dezvoltare a acestui manual SPC – Last edition by AIAG.

5. PPAP & PSW
Procesul de Aprobare a Pieselor Produse

Continut:
1. Generalitati, importanta si rolul procesului PPAP
2. Cerinte ale procesului PPAP
3. Trimiterea raportului PPAP
4. Trimiterea raportului PPAP – niveluri
5. Trimiterea raportului PPAP – status
6. Gestiunea documentelor PPAP(incl. Cotarea PSW `Forms cu diferite modele)
7. Exemplu practic

Format curs: public

Durata curs complet: 5 zile

Durata Modul I: 2 zile
Durata Modul II: 3 zile