Auditor Intern ISO 14001

Care este scopul cursului?
Cursul va va invata cum sa conduceti un audit al sistemului de management al mediului (ISO 14001:2004) intr-un mod profesionist.

Cui se adreseaza?
Acest curs este ideal daca sunteti  responsabil pentru sistemul de management al mediului in cadrul organizatiei din care faceti parte sau daca vi se solicita sa efectuati audituri interne. Nu necesita experienta anterioara.

Ce veti invata?
La sfarsitul cursului veti fi capabil sa:
•  planificati, conduceti si sa raportati un audit intern al sistemului de management al mediului conform cerintelor din ISO  19011
•  aplicati abilitatile practice necesare pentru a efectua audituri interne eficace conform cerintelor ISO 14001:2004
•  elaborati un program de audit eficace si sa selectati metodele de audit adecvate aspectelor de mediu si impacturilor asociate
•  utilizati tehnici cum ar fi listele de verificare si diagramele de flux si alte elemente ajutatoare eficace
•  efectuati audituri la locul de munca care sa contribuie la imbunatatirea continua

Exercitii in timpul cursului:
•  Exercitii atat individuale, cat si in echipe
•  Exercitii practice, discutii cu lectorul privind anumite situatii de caz
•  Exercitiu de audit unde veti pregati, veti conduce si veti raporta un audit

Elemente de continut:

•  Concepte privind  sistemul de management al mediului:
- elemente definitorii ISO 14001
- modelul abordării bazate pe proces a unui sistem de management
- cerintele ISO 14001 pentru auditurile interne; cerinte din ISO 19011 :2002

•  Planificarea programului de audit

•  Auditor intern :
- activitatile auditorului si responsabilitati
- caracteristicile auditorului
- codul de comportament

•  Pregatirea auditului
- obiectivele auditului, criterii si scop
- planificarea a cine, ce si unde pentru audit
- pregatirea listelor de verificare pentru audit  

•  Efectuarea auditului
- abordarea LRQA în 6 etape  

•  Raportarea auditului
- evaluarea  constatarilor
- scrierea raportului şi prezentarea constatarilor

•  Activitati post-audit
- actiuni corective
- urmarirea auditurilor
- analiza efectuată de management  

Metode de lucru folosite:
Cursul are un caracter interactiv, incluzand o serie de studii de caz si exercitii bazate pe acestea, precum si feedback-ul permanent din partea lectorului.
Studiile de caz sunt organizate pe baza unei documentatii care descrie sistemul integrat de management din cadrul unei organizatii fictive, precum si descrierea unor situatii imaginare asociate cu „nereguli” si „constatari”.
Exercitiile practice (incluzand si „auditul simulat”) vor parcurge toate subiectele prezentate teoretic in prealabil. Veti exersa concret pregatirea, desfasurarea si raportarea unui audit intern.

Durata curs: 2 zile

Start Date End Date Locatie Book course
Novotel, Newcastle Tyne & Wear Book Now
The Westerwood, Cumbernauld Scotland Book Now
Theobalds Park, Hertfordshire Book Now
Milton Hill House, Oxfordshire Book Now