Auditor Intern AS/EN 9100

Cui se adreseaza?
Cursul se adreseaza in principal responsabililor pentru sistemul de management al calitatii si auditorilor interni, ce activeaza in domeniile aeronautic si spatial, in special in proiectare si fabricatie.
Cursul este util managerilor organizatiilor ce deruleaza sau intentioneaza sa dezvolte afaceri in domeniul industriilor de aviatie, spatiu (inclusiv aparare), informatiile obtinute fiind utile in conducerea afacerilor.
Este un curs util si pentru cei care vor, datorita exigentelor domeniului in care activeaza, sa identifice caile urmate de industriile de top, cai ce pot fi urmate pentru atingerea sigurantei si performantei.

Care este scopul cursului?
Cursul va va invata cum sa conduceti un audit al sistemului de management al calitatii pentru industriile de aviatie, spatiu si de aparare (AS/EN 9100) intr-un mod profesionist.

Experienta anterioara necesara?
Nivelul cursului recomanda ca participantii sa fie familiarizati cel putin cu un sistem de management al calitatii conform standardului ISO 9001. Cursul nu reia bazele unui sistem de management al calitatii dezvoltat conform seriei de standarde ISO 9000, ci prezinta diferentele specifice domeniilor aviatie, spatiu si aparare, introduse de seria de standarde AS/EN 9100, asa cum au fost ele dezvoltate de IAQG (Grupul pentru Calitate in industria Aerospatiala Internationala).

Ce veti invata?
La sfarsitul cursului veti avea cunostintele necesare pentru a:
•  planifica, conduce si raporta un audit intern al sistemului de management al calitatii conform cerintelor din noul ISO 19011
•  aplica abilitatile practice necesare pentru a efectua audituri interne eficace conform cerintelor AS/EN 9100
•  elabora un program de audit eficace si sa selectati metodele de audit adecvate
•  utiliza tehnici cum ar fi listele de verificare si diagramele de flux si alte elemente ajutatoare eficace
•  efectua audituri la locul de munca care sa contribuie la imbunatatirea continua
•  stapani abortarea unitara, globalizata, a industriilor de aviatie, spatiu si aparare

 

Metode de lucru folosite:
Cursul are un caracter interactiv, incluzand o serie de studii de caz ce descriu sistemul de management al calitatii din cadrul unei organizatii fictive, precum si situatii imaginare asociate cu „nereguli” si „constatari”. Exercitiile practice (incluzand si „auditul simulat”) vor parcurge toate subiectele prezentate teoretic in prealabil. Veti exersa concret pregatirea, desfasurarea si raportarea unui audit.


Elemente de continut:

A.  Cadrul general si bazele
• IAQG, istoric si prezent
- schema de certificare in domeniul aerospatial (ASCS)
- standarde specifice dezvoltate de industria aerospatiala
- obiective si initiative IAQG; structura IAQG
- informarea furnizorilor din domeniul aerospatial – OASIS
- relatiile cu autoritatile de reglementare aeronautice
• IAQG, politici referitoare la certificari si autorizari
- competitie, costuri, performanta – mutare catre furnizori
- un audit acceptat de toti
- procesele speciale, aprobarile procesatorilor, inclusiv NADCAP
- registre unice, supravegherea si reevaluarea furnizorilor
• Sistemul de management al calitatii, de la ISO 9001 la AS/EN 9100, principalele directii
- documentarea diferentelor in continutul standardului
- definitii suplimentare (importante)
- cerinte si elemente noi in capitolele standardului AS/EN 9100


B.  Auditul si auditorii
• Principiile activitatilor de auditare
• Modelul abordarii bazate pe proces a unui sistem de management
• Prevederile referitoare la audituri in AS/EN 9100, cerinte specifice auditurilor in ISO 19011:2002.
• Programarea auditurilor
•  Auditor intern :
- activitatile auditorului si responsabilitati
- aptitudinile auditorului
- codul de comportament
•  Pregatirea auditului
- obiectivele auditului, criterii si scop
- planificarea auditului (cine, cand, ce si unde)
•  Efectuarea auditului - abordarea LRQA in 6 etape
•  Raportarea auditului
- evaluarea  constatarilor
- redactarea raportului si prezentarea constatarilor
- raportarea neconformitatilor
•  Activitati post-audit
- actiuni corective
- urmarirea auditurilor
- analiza efectuata de management

Coordonate:

Durata curs: 2 zile cu program 9 – 17
Prezenta obligatorie: minimum 90% din timpul total de curs

 

Start Date End Date Locatie Book course
Novotel, Newcastle Tyne & Wear Book Now
The Westerwood, Cumbernauld Scotland Book Now
Theobalds Park, Hertfordshire Book Now
Milton Hill House, Oxfordshire Book Now