Auditor Extern ISO 14001 (inregistrat IRCA)

REPERE PRINCIPALE:

 -Curs certificat IRCA (International Register of Certificated Auditors)   - Diploma de absolvire recunoscuta IRCA (Marea Britanie), JAZ-ANZ (Australia & Noua Zeelanda) si RAB (SUA)   


Care este scopul cursului?

Scopul principal al acestui curs este de a instrui auditori si auditori sefi ai sistemelor de management al mediului cu privire la principiile si practicile de auditare in conformitate cu standardul ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005). Cunostintele si deprinderile dobandite pe parcursul acestui curs sunt utile pentru audituri interne, audituri la furnizori (audituri de secunda parte) si audituri de certificare (de terta parte).

Cursul va va ajuta la:

•   Intelegerea cadrului legal si a problemelor cheie implicate in managementul de mediu.
•   Intelegerea cerintelor standardului fata de care se efectueaza un audit de mediu.
•   Intelegerea responsabilitatilor Auditorilor si Auditorilor Sefi.
•   Dezvoltarea aptitudinii de a colecta si analiza dovezi obiective, exersarea obiectivitatii si emiterea de rationamente asupra semnificatiei / importantei observatiilor facute.
•   Dezvoltarea capacitatatii de a planifica si organiza un audit.
•   Dezvoltarea capacitatii de a evalua si raporta rezultatul unui audit de mediu.

Cui se adresează?

Acest curs este ideal daca sunteti responsabil pentru sistemul de management de mediu al organizatiei din care faceti parte, daca aveti o pozitie semnificativa pentru proiectarea, dezvoltarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al mediului sau daca vi se solicita sa efectuati audituri de mediu (interne, de secunda sau terta parte)

Elemente de conţinut:

•   Analiza standardului ISO 14001:2004
- elementele standardului si modul lor de interpretare

•   Aspecte si impacturi de mediu
- stabilirea aspectelor de mediu;
- metodologii de stabilire a impacturilor semnificative
- controlul operational si monitorizarea performantei
- stabilirea prioritatilor, obiectivelor si tintelor pentru imbunatatire
- programe de management

•   Legislatie de mediu si autoritati de reglementare
- elementele standardului referitoare la identificarea si analiza cerintelor legale si evaluarea conformitatii fata de acestea
- principii ale legislatiei europene si nationale

•   Implementarea si controlul SMM
- elementele documentate ale unui sistem, inclusiv politica si procedurile;
- inregistrari indicand aspectele si impacturile semnificative, obiectivele, tintele si programele pentru realizarea imbunatatirii continue si pentru prevenirea poluarii

•   Procesul de audit
- activitatile auditorului / auditorului sef si responsabilitaţile acestora
- aptitudinile si codul de comportament

•   Pregatirea auditului
- obiectivele auditului, criterii si scop
- planificarea auditului si pregatirea listelor de verificare pentru audit 

•   Efectuarea auditului
- abordarea LRQA în 6 pasi pentru procesul de audit

•   Raportarea auditului
- analiza / evaluarea constatarilor
- redactarea raportului şi prezentarea constatarilor

•   Activitati post-audit
- actiuni corective
- activitati de urmarire / verificare

•   Simulare audit
- pe baza documentatiei de sistem dintr-o organizatie fictiva
- fiecare participant la curs are ocazia sa planifice, sa auditeze efectiv o parte a sistemului, sa identifice neconformitati, sa le raporteze in scris (lectorul va juca rolul responsabilului de sistem din organizatia auditata) si sa le prezinte reprezentantului organizatiei auditate

Metode de lucru folosite:

Cursul are un caracter interactiv, incluzand o serie de studii de caz si exercitii bazate pe acestea, precum si feedback-ul permanent din partea lectorului.
Studiile de caz sunt organizate pe baza unei documentatii care descrie sistemul de management al mediului din cadrul unei organizatii fictive, precum si descrierea unor situatii imaginare asociate cu „nereguli” si „constatari”.
Exercitiile practice (incluzand si „auditul simulat”) vor parcurge toate subiectele prezentate teoretic in prealabil. Veti exersa concret pregatirea, desfasurarea si raportarea unui audit de mediu.

 

Veti invata sa:
•   planificati, sa conduceti (inclusiv ca sef al echipei de audit) si sa raportati in mod eficace un audit al unui sistem de management al mediului avand ca referinta ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005);
•   elaborati un program de audit eficace si sa selectati metodele de audit adecvate aspectelor de mediu si impacturilor asociate, pericolelor si riscurilor asociate;
•   utilizati tehnici cum ar fi listele de verificare si diagramele de flux si alte elemente ajutatoare eficace;
•   efectuati audituri de mediu (interne, de secunda sau terta parte) care sa contribuie la imbunatatirea continua a sistemelor auditate, adaugand valoare acestora;
•   constientizati care sunt abilitatile necesare pentru a efectua audituri eficace fata de standardul ISO 14001:2004; acest lucru va va ajuta in definirea planurilor personale de dezvoltare ulterioara.

Experienta anterioara necesara?
Nu este necesara experienta anterioara, dar cunoasterea sumara a continutului standardului SR EN ISO 14001:2005 reprezinta un avantaj cu privire la eficacitatea acumularii de cunostinte si aptitudini pe parcursul cursului.

Durata: 5 zile

Durata cursului: 5 zile

 

Start Date End Date Locatie Book course
Novotel, Newcastle Tyne & Wear Book Now
The Westerwood, Cumbernauld Scotland Book Now
Theobalds Park, Hertfordshire Book Now
Milton Hill House, Oxfordshire Book Now