Divizia Energy - Lloyd’s Register România va organiza în luna Mai 2015 un Curs de Lead Auditor în domeniul nuclear

Obiectivul acestui curs este de a oferi viitorului Lead Auditor un program de instruire recunoscut conform cerințelor din ASME NQA-1, NCA-3800 și NCA-4000. De asemenea, oferă fiecărui cursant bazele cunoașterii și înțelegerii metodelor și tehnicilor de audit pentru a putea efectua audituri ale programelor de asigurare a calității în domeniul nuclear.

 

Cui se adresează cursul

Inginerilor de calitate, auditorilor, managerilor de proiect, personal CTC, cât şi personalului din departamentele de asigurarea calității, cumpărări, proiectare, etc.

 

Materialul include informații referitoare la:

·         pregătirea, organizarea și efectuarea auditurilor;

·         detalii specifice desfășurării auditurilor pentru  anumite activități;

·         obiectivele auditului;

·         tehnici de audit.

Veți învăța să

·         Identificați și să luați la cunoștință de regulile și reglementările si aplicabile instalațiilor nucleare/producătorilor de materiale (țevi, table, forjate, etc.);

·         Analizați structura generală a programelor de asigurarea calității, cum ar fi NQA-1 și ISO 9001;

·         Descrieți modul de stabilire al unui program de audit și de planificare a auditurilor;

·         Identificați cele patru faze ale auditului: 1) pregătire, 2) efectuare, 3) raportare, și 4) urmărire;

·         Identificați sarcinile și responsabilitățile auditorului/Lead Auditorului;

·         Evaluați documentele sistemului de asigurare a calității și ale procedurilor aferente;

·         Pregătiți și efectuați audituri interne și de secunda parte, inclusiv modul de raportare și de urmărire a constatărilor;

·         Înțelegeți metodele și tehnicile de audit prin participarea la exerciții practice și examinare.

 

 

Durata cursului: 3 zile

Locația: Cernavodă/București