Care sunt principalele schimbări introduse de Anexa SL în ISO14001:2015?

Modificările introduse de Anexa SL sunt foarte asemănătoare cu cele ce au fost introduse în ISO 9001:2015. Anexa SL a indus schimbări în legătură cu termenul de „Informare Documentată” mai degrabă cu privire la proceduri sau înregistrări.  

În plus, Anexa SL va duce la introducerea sistemului de management al mediului (SMM) în gândirea strategică a organizației și la responsabilități crescute pentru managementul superior.

Ce schimbări cuprinde noul standard?

Majoritatea schimbărilor cuprinse in ISO 9001:2015 pun accentul pe procesele prin care o organizație protejează mediul cu ajutorul SMM-ului propriu.

Comitetul a avut răspunderea redactării clauzei cu privire la politica de mediu care, în prezent, cere ca o organizație să își asume angajamentele față de protejarea mediului.

Această clauză reprezintă o detaliere a angajamentelor precedente, limitate în fosta versiune la prevenirea poluării și la respectarea legislației și constituie, în prezent, un termen generic care încurajează organizațiile să se orienteze spre protecția mediului în general mai degrabă decât doar spre poluarea generată de produsele și serviciile proprii.

ISO 14001:2015 introduce terminologia perspectivei ciclului de viață, care cere organizației să își analizeze produsele și serviciile de la începutul și până la finalul ciclului lor de viață.

Aceasta include analiza modului în care vor controla procesele externalizate. În acest scop, organizațiile trebuie să decidă ce pot controla și/sau influența, trebuind apoi să aplice controalele adecvate sau influența necesară prin sistemul propriu de management.

De asemenea, organizațiile trebuie să analizeze tratamentul de la sfârșitul ciclului de viață al produsului și eliminarea produselor sau serviciilor oferite. Această analiză se extinde și în domenii precum designul, deoarece, atunci când proiectează produse noi, organizațiile trebuie să ia în considerare și designul ca modalitate de a-și îmbunătăți performanța de mediu.

Un alt domeniu important din perspectiva ISO 14001:2015 este cel al comunicării – atât interne cât și externe. În timp ce acest domeniu a fost acoperit de ISO 14001:2004, în noua versiune a standardului se menționează nevoia dezvoltării unui proces în cadrul organizației prin care aceasta să determine ce vor comunica, când vor comunica și către cine vor comunica.

O altă schimbare apărută ca urmare a introducerii Anexei este modificarea modelului Planifică, Efectuează, Verifică, Acționează din ISO 14001:2004 în așa fel încât să reflecte structura Anexei SL.

Care este primul lucru pe care organizatiile certificate ISO 14001:2004 trebuie sa-l faca sau sa-l aibe in vedere in prezent, dupa ce a fost publicat ISO 14001:2015? Organizatiile ar trebui sa inceapa sa se uite la noile cerinte ale standardului, sa discute schimbarile cu echipa LRQA impreuna cu orice nevoie de instruire care cred ca ar fi necesara pentru a se adapta noilor cerinte si schimbari ale standardului revizuit. De asemenea, va sfatuim sa va achizitionati noul standard ISO 14001:2015

Ce impact are ISO 14001:2015 asupra Părților Interesate?

Anexa SL introduce o secțiune nouă asupra contextului  organizației (clauza 4) ceea ce înseamnă că o companie va trebui să implementeze un proces de identificare a părților interesate interne și externe. Identificarea include recunoașterea punctelor de vedere care sunt cheia performanței de mediu a organizației și luarea lor în considerare în proiectarea SMM-ului propriu. Ca urmare acest capitol a devenit o parte importantă a noilor cerințe.

Cum vor influența revizuirile aduse standardelor ISO maniera în care organizațiile își gestionează sistemele de management deja implementate?

Organizațiile ar trebui să înceapă să analizeze cerințele din noul standard, atât pentru ISO 9001:2015 cât și pentru ISO 14001:2015, acestea oferind indicii cu privire la direcția în care vor trebui să își orienteze sistemele de management pentru a putea implementa cerințele Anexei SL.

Modificările care vor apărea în urma viitoarei înlocuiri a OHSAS 18001 (standardul propus de ISO va fi cunoscut sub numele de ISO 45001) vor fi și ele aliniate cerințelor Anexei SL.

Ce impact are ISO 14001:2015 asupra organizațiilor mici?

În mod obișnuit, leadership-ul micilor organizații tinde să fie mai apropiat de activitățile desfășurate, astfel încât acestea vor avea o idee mai clară cu privire la contextul în care organizația operează, care sunt părțile interesate și ce doresc să obțină de la propriul SMM.

În ce mod influențează caracteristicile noului standard organizațiile și planurile lor de tranziție de la ISO 14001:2004?

Acest lucru depinde de ce au inclus și gestionat organizațiile în SMM-ul lor prezent. Organizațiile ar trebui să contacteze LRQA pentru a îi cere ajutorul în dezvoltarea planului de tranziție personalizat. Acesta poate fi formulat printr-o analiză a discrepanțelor efectuată de un evaluator LRQA, care le va spune unde se găsesc față de noile cerințe și unde trebuie să ajungă. De asemenea, vor putea fi identificate eventuale nevoi de instruire necesare organizației.

Cât timp vor avea la dispoziție organizațiile pentru a face trecerea la noul standard?

Perioada de tranziție va fi de trei ani de la data publicării standardului, deci organizatiile vor avea timp pana la data de 14 Septembrie 2018. 

Momentul precis al tranziției este la latitudinea organizaților. Dacă acestea sunt de părere că sunt pregătite încă de la data publicării standardului, ele pot contacta organismul de certificare și cere să fie certificate conform noilor cerințe de la acea dată. În orice caz, dacă organizațiile consideră că au nevoie de timp pentru a-și dezvolta noul sistem, ele pot face trecerea în orice moment pe durata de trei ani a perioadei de tranziție.

Pasii urmatori

Concentrați-vă pe domeniile care sunt complet noi sau care au fost revizuite. Acestea sunt domeniile susceptibile a fi incluse în planul Dvs. de tranziție. De asemenea, asigurați-vă că responsabilii de mediu și auditorii interni înțeleg diferențele aduse de Anexa SL (partea comună de text și structură) proiectării, operării și performanței sistemului de management al mediului și a altor sisteme  de management implementate de organizația Dvs.

Consultați-vă cu LRQA; în calitate de membru al IIOC (Organizația Internațională Independentă pentru Certificare), facem parte din toate comisiile tehnice majore ale ISO, ajutând la revizuirea noilor standarde. Nu numai că înțelegem aceste revizuiri ci, mai mult decât atât, știm ce înseamnă acestea pentru sistemul Dvs. de management al mediului și pentru organizație în ansamblul său – precum și modul în care acestea se poate aplica pentru a obține cele mai bune efecte.

Angajați-vă împreună cu LRQA să aflați modul cum serviciile de Gap Analysis si Training  pe domeniile specifice ale ISO 14001:2015 pot să vă aducă beneficii atât la nivel personal cât și organizației Dvs. 

Începeți să formalizati un plan de tranziție și să vă asigurați că managementul superior este implicat în acest proces încă de la început.